"Graffiti Culture in Saigon" tour - Hà Nội - part 1

Leave a Comment
     Vào giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 vừa qua, Tôi và Liar Ben đã có 1 chuyến đi đến các thành phố Hà Nội, Huế, Hội An và Đà Nẵng để thực hiện chủ đề "Graffiti Culture in Saigon".
     Tại Hà Nội, chúng tôi gặp gỡ các nghệ sĩ, những người bạn và làm 1 số tác phẩm tại đây. Đây một thành phố nhỏ và có rất đông dân cư, vẫn còn một chút cổ kính và có gì đó rất xưa được lưu lại.
                                                                -------------------------------------------------------------
     A month ago, Liar Ben and i had a trip to Hanoi, Hue, Hoi An and Danang to work in our project: "Graffiti culture in Saigon".
     At Hanoi, We met graffiti, tattoo and street artists to talk, exchange and droped some murals with them. When i walked around the streets, i saw that Hanoi is a small city but the population is so high. Its always crowded and busy. Anyways they still keep a little bit ancient things and old cultures.


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

0 comments:

Đăng nhận xét