"Graffiti Culture in Saigon" tour - Hà Nội - part 2

Leave a Comment
Những ngày tiếp theo ở Hà Nội khá bận rộn nhưng rất tuyệt vời khi chúng tôi tổ chức thành công buổi nói chuyện về "Graffiti culture in Saigon". Sau đó chúng tôi đã vẽ giao lưu với một vài người bạn ở đó. Rất cám ơn Trọng, Ltwo, ZUiBoy, Taurus, S5 crew, Knee-jerk và những người bạn trong những ngày Ben và tôi ở Hà Nội.
                                                      --------------------------------------------------------
 The last 2 days at Hanoi, we organized successfully an art talk "Graffiti culture in Saigon". Many people came and listened to us. Then we went painting with some friends there. 4days in Hanoi were great !Big thanks for all of our Hanoi friends who helped alot. we had good times together. see you guys soon !Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

0 comments:

Đăng nhận xét