"Graffiti culture in Saigon" tour - Huế thương 1

Leave a Comment
Lần đầu tiên đến Huế, mọi suy nghĩ trong tôi về thành phố này chỉ là cổ kính. Thế nhưng họ lại chấp nhận nghệ thuật mới. Họ chào đón những điều mới mẻ. Chúng tôi gặp được những người trẻ đầy nhiêt huyết và thú vị ở đây.

1 photo liarbenhue66.jpg



Graffiti Huế đã từng rất sôi động ở đây với nhiều hoạt động công cộng. Nổi bật là nhóm G.A.S. Sau nhiều năm chỉ còn 1 Graffiti artist duy nhất CUNKY còn hoạt động. Quả thật cách đây vài năm, giới graffiti underground chúng tôi hoàn toàn không thích cách làm này của họ. Graffiti  trong suy nghĩ của tôi lúc ấy không phải là các hoạt động công cộng, nó là 1 cái gì đó hoang dã hơn, đường phố và bụi bặm hơn. Nhưng khi đã lớn hơn và có cái nhìn tổng quan hơn, chúng tôi không thể phủ nhận những điều Graffiti Huế đã đóng góp cho sự phát triển của Graffiti cả nước. Graffiti Việt Nam không thể phát triển nếu thiếu đi sự hòa nhập với cộng đồng và mang chiều hướng bảo thủ.




 photo daos266hue.jpg

 photo liarbensticker66hue.jpg  photo painting66hue.jpg  photo daosdetail66hue.jpg  photo rooftop66hue.jpg  photo liarbendetail66hue.jpg  photo kids66hue.jpg  photo daoss66hue.jpg

0 comments:

Đăng nhận xét