GRAFFITI CULTURE IN SAIGON tour - Huế thương 2

Leave a Comment
Rất may mắn khi được vẽ rất nhiều ở Huế. Tôi được đến 1 địa điểm thú vị. Đường Trịnh Công Sơn. 1 năm trước Liar Ben đã vẽ bức vẽ đầu tiên cho dự án Sân Khấu Đường Phố ở đây. Hôm nay chúng tôi lại đến đây vẽ và được sự ủng hộ của người dân. thật tuyệt !

-----------------------------------------------------

So luckily that we allowed to paint alot in Hue. we droped some pieces at an old area in Trinh Cong Son street. A year ago, Ben has done his very first artwork for his big project : STAGED STREET. And now we renew some old walls there. The people at this area are very enjoyed the paintings.us photo _MG_9096.jpg  photo _MG_9050.jpg house photo _MG_8993.jpg interior photo _MG_9060.jpg ben photo _MG_9083.jpg kids photo _MG_9036.jpg ben photo _MG_8927.jpg daos photo _MG_8922.jpg delicious photo _MG_8925.jpg Le brother's house photo DAOSEYES.jpg Lai the photo _MG_1035.jpg  photo IMG_4369.jpg present photo IMG_4472.jpg present photo IMG_4508.jpg ben ben photo _MG_1310.jpg daos eye photo _MG_1309.jpg daos n ben photo _MG_1303.jpg daos photo _MG_1304.jpg ben and ads photo _MG_1322.jpg daos photo _MG_1315.jpg


Thanks alot for the photos : Le's Brother and friends.

0 comments:

Đăng nhận xét