THE REALITARY - SOLO EXHIBITION BY DAOS501

Leave a Comment


Please roll down for English !!

DAOS501 đến với Graffiti một cách tự nhiên vào năm 2004. Năm 2006, sau một thời gian tạo nên những tác phẩm bằng phấn, than hoặc trên giấy, anh vẽ tác phẩm đầu tiên bằng sơn xịt và tập trung nhiều vào chữ ký và khung chữ với phong cách  wildstyle, cổ điển, màu sắc bắt mắt và tự do.

Bởi vì biết và tiếp xúc tới vẽ là nhờ truyện tranh nên toàn bộ những bức tranh được vẽ trên tường của DAOS501, ngoại trừ các khung chữ Graffiti, đều mang phong cách của comic, từ hiệu ứng cho đến nét vẽ. Song song đó anh cũng cố gắng khai thác lớp mờ của sơn xịt để tạo rõ nét nổi khối cho tác phẩm.

Những khó khăn đầu tiên bắt đầu với kinh phí, bởi vì sơn vô cùng đắt tiền vào thời gian đó, nên rất khó để anh có thể sống với đam mê của mình.

Khó khăn thứ hai là đợt phục vụ nghĩa vụ quân sự năm 2013. Trong quân đội, 2 năm không có điều kiện dùng sơn vẽ, vì quá đam mê nên DAOS501 quyết định gác lại việc vẽ Graffiti mà tập trung vào vẽ trên giấy, bằng màu nước.

Trong thời gian đó anh đọc lại những cuốn truyện tranh cũ và lên ý tưởng vẽ câu chuyện của riêng mình để có thể truyền tải đến mọi người. Anh muốn thử tạo lại những bức vẽ trên giấy bằng sơn xịt trên tường. Sau bức tranh đầu tiên tháng 11/2014 trong chủ đề “Animal” và tiếp tục với tác phẩm tiếp theo  với sự tiến bộ rõ rệt, những bức tranh sau đó đã thành công khi những nét vẽ đã gần hơn với tranh giấy và canvas.

Thành công với triển lãm “The Humanimal” trong lúc phục vụ quân sự, anh lấy đó làm bước đệm cho những phần tiếp theo của đề tài “Animal” về cuộc sống, theo đó cũng kết hợp sơn xịt và các chất liệu khác tạo nên những cách vẽ mới, chủ đề mới, cách thể hiện mới nhờ vào những kỹ năng mà Graffiti đem lại.

Chủ đề triển lãm lần này là một chương tiếp theo của “The Humanimal”, “The Realitary” mang ý nghĩa là một lời kể chuyện về những thay đổi cuộc sống trong lúc đang thực hiện nghĩa vụ quân sự dựa theo nội dung chính của chủ đề là “Phần con bên trong phần người”. Mọi người gặp gỡ nhau, cười nói với nhau nhưng đều che giấu phần con đích thực bên trong tâm hồn, dù tốt hay xấu.

Trong hơn một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh đã để lại đằng sau một cuộc hành trình dài hấp dẫn, niềm đam mê vẽ, Graffiti và việc kinh doanh của gia đình.  “The Realitary” nói lên suy nghĩ của anh về một khát vọng lớn, một biểu hiện cho những điều đã trải qua trong thời gian thiếu điều kiện để vẽ. Bên cạnh đó, 18 tháng là khoảng thời gian tốt để suy nghĩ lại về cuộc sống này, con người và tình huống khó xử của con người. Dự án này là một tuyên bố rõ ràng: DAOS501 trở lại!

Phần lớn các tác phẩm nghệ thuật trưng bày là hoàn toàn trong thời gian còn thực hiện quân sự của anh trên các vật liệu có sẵn khá hạn chế, phần còn lại được thực hiện khi anh đã hoàn thành nghĩa vụ. 

Điều này có thể được xem như là một sự so sánh mà anh nhìn thấy được từ một nơi khác hoàn toàn với cuộc sống cũ của anh. Bộ ảnh in hạn chế và một clip ngắn sẽ có mặt trong thời gian gần nhất để chứng minh thời gian vất vả và sự cố gắng của DAOS501 trong dự án này.

Đây được coi là triển lãm solo đầu tiên của DAOS501 và cũng là bước đánh dấu sự trở lại sau 2 năm không hoạt động Graffiti. Sắp tới anh sẽ kỷ niệm đánh dấu 10 năm vẽ Graffiti và cố gắng tiếp tục phát triển với những buổi triển lãm khác để tiếp tục kể những câu chuyện khác cho mọi người thông qua những bức vẽ của mình.

English!!

DAOS501 came to graffiti naturally in 2004. 2006, after a period of time making his arts by chalk, charcoals or on papers, he drew his first spray paints and focused on signatures, frames with wild style, classic and eye-catching colors.

Comic books brought him to Graffiti, almost all of his paints on the wall, except Graffiti’s letters, are inspired by comics from the effects to the strokes. He also explored the matte of spray cans to create the realistic effects for his works.

The first problem started with the budget. Spray cans was extremely expensive at that time so that it got a little hard for him to live with the passion.

The second challenge is the period of military service. No painting with spray cans for 2 years, DAOS501 decided to stop his works with Graffiti and began to focus on drawing on papers with watercolor.

During that time he read his old comics and drew up his ideas of his own stories in order to convey to people. He tried to redo his arts on paper by spray paintings. After the first work in November 2014 in subject “Animal” and keep going with the next art in dramatically progress, those next his arts are going to be successful owing to be closer to the paintings on paper and canvas.

The “Humanimal” exhibition came off well during the time in military is the first step for him to create the next part of subject “Animal” about life, besides combining spray cans and others materials. He will show us new drawings, themes, ways of expressing based on skills which Graffiti brings.

“The Realitary”, the next chapter of “The Humanimal”, is a word of his story about the changing his normal life when being in military which also means “the animal inside the human”. We are seeing each other, talking, laughing and hiding “the real animal” from the core of our being, even if it’s good.

For over a year serving in military, he left behind an attractive long journey, passion, graffiti, family business.

“The Realitary” expresses his thought of a great desire, a likeness of what he has experienced in difficult times. Besides, 18 months is the good time to rethink the life, people, dilemmas. This project makes a declaration: “DAOS501 is back!”

Many of his artworks on display are done when being military on available materials limit, the rest is completed when he finished his serves in military. This can be seen as a comparison that he is received from different world. The limited photos and a short clip will be showed in the near future for proving the strenuous time and his trying in this project.


This is considered to be DAOS501’s first solo exhibition and marks a step back after two year being without graffiti. Next year he will celebrate his 10 years making graffiti and continue to develop his art and tell us other stories through his exhibitions.

0 comments:

Đăng nhận xét